streda 1. augusta 2012

SES 2012


Ĉeestis Janka, Megy, Zuzka, Paulinka, Ĵenja, ... kaj multaj aliaj, tiom multaj ke ni eĉ ne scipovas elnombri ilin ĉiujn, do bonvolu trovi ilin ĉe la ĉeĥoslovaka grupa foto se vi stas scivolemaj:Malgraŭ tio, ekzistas kelkaj homoj, kiujn ni ŝatus mencii aparte, nome niaj „ontaj novuloj“ – do niaj neesperantistaj amikoj kiuj venis por nur unu tago sperti la etoson pri kiu ili jam tiom aŭdis de ni. Zuzka kaj Ĵenja alportis siajn ekssamklasaninojn Ninka kaj Radka, kaj Janka kaj Megy la siajn – Kika kaj Tereza. Megy ankaŭ alportis sian amikon Mateon, kiu ŝajnigis ĉeesti nur 1-2 tagojn kaj dormi en tendo, sed evidntiĝis ke li restis preskaŭ plentempe kaj dormis en la lito de Paulinka, kiu rezignis pri provoj kundividi kun li kaj okupis anstataŭe la liton de Ĵenja, kiu siavice... nu, vi povas imagi la ĉenon de noktaj okazaĵoj, ĉu ne? Se vi volas scii pri ili pli konkrete, pluraj partoprenantoj povas ĝoje atesti pri ili. (Alivorte, la roommate anarchy estis tro anarĥisma.) Nu, krom kaŭzi litproblemojn, Mateo  ŝajne jam lernis Esperanton per la rekta (aŭ per la henryka?) metodo, ĉar li nun jam najvác parolas. Finfine li forpetveturis kune kun Elenka, kiu ĉeestis bedaŭrinde nur unu tagon, sed dum ĝi ŝi ege ĝojigis nin per sia ĉeesto.

Honoraj mencioj: ni dankas al ĉiuj kiuj provizis al ni manĝaĵojn kaj ... aliajn varojn, ĉefe temas pri Petro, Henryk kaj Tim, sed ni dankas al ĉiu homo kiu eĉ unu foje savis nin de nia memzorganteco. Ekzemple Petro Novuleto, kiu ĉiam sidiĝis apud ni en la manĝejo kaj poste lasis nin finmanĝi sian porcion. Dankon!

Ni drinkadis tutan skalon de tipaj slovakaj alkoholaĵoj: ekde “ĉuĉo” ĝis tatra teo. Sed ni elprovis ankaŭ pli ekzotikajn trinkaĵojn, ekzemple absinton, kiun ni komencis drinki je la 5a posttagmeze (dankon, Petro). Tio rezultis en publikan senvestiĝadon, de kiu ekzistas tre belaj, sed nepublikotaj fotoj. Ni ankaŭ ŝategis vespere danci en la diskejo, kie ĉiunokte ludadis la sama muziko, nur 2 foje DJ Kunar savis nin de la monotoneco. Ah, kaj foje la dancado estis ankaŭ pole dance :) Kelkaj el ni gvidis ekskurson al la naĝejo kaj mojosumis tie en la akvo, la resto de ni sidis dum eterneco sur la herbejo antaŭ la naĝejo, ĉar tio estas eĉ pli mojosa. Kaj ni ekludis la ĉevalludon, evidente. Rilate al klaĉoj, ni multajn kaj kreis mem, kaj eksciis pri aliaj (jes, ankaŭ pri vi!), sed ĉu bedaŭrinde ĉu feliĉe, ni parton de ili tute ne memoras.

Sed ni ne nur diboĉis, ni havis ankaŭ seriozajn okupojn: Ni fieras ke ĉiuj membroj de BEJG partoprenis ankaŭ la ĝeneralan asembleon de SKEJ, kie oni voĉdonis pri ŝanĝo de ĝia regularo. Ĉar SES estas aranĝo ĉefe por lerni esperanton, kelkaj el ni ankaŭ partoprenis kursojn – nome, Janka partoprenis ilin preskaŭ plentempe, kaj Paulinka preskaŭ duontempe. Zuzka kaj Megy estis tre laboremaj kaj sklavumegis en la akceptejo.

Vi povas certe imagi ke post tiom belega kaj eventoplena semajno ni havas ege fortan postkongresan sindromon, do, niaj karaj geamikoj, bonvolu helpi al ni kuraci ĝin – restu en kontakto kun ni aŭ eĉ pli bone venu viziti nin!!! (Sekvu la ekzemplon de Christophe kiu jam vizitis nin, vi povas legi pri tio en la sekva blogero.)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára